<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4389277522031370861\x26blogName\x3dSchaaaaa+Life+%E3%83%83\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://schaaaaaslife.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://schaaaaaslife.blogspot.com/\x26vt\x3d1107143191655565823', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Diary
About
Friends
Credits
+ follow Dashboard

Hafiz Amp Adira - Ombak Rindu Ost Mp3
" />
Dear, IMissYou
Monday, 6 May 201312:06


  Dear Epik, IMissYou So Much... Ya Allah, detik kan lah hati dia bahawa aku merindui dirinya dan aku harap dia dapat merasai kerinduan ku ini dan merindui aku sebagaimana aku merindui dirinyaa.. 

    Cukup jelas kan aku merindui si Epik ni, and aku mention terus nama dia sebab aku dah tak tahan.. Kita akan menghargai seseorang itu apabila kita kehilangannyaa.. Yes and for sure memang aku dah kehilangan dia atas permintaan aku sendiri.. Kenapa? Semua orang tanya and to my best friends, they know why. I malas nak explain..

    Awak, text last awak tu cukup membuatkan saya sedar betapa bodohnya saya.. I try to buang all about you but I can't.. Terlampau banyak kenangan antara kita..Kay enough. Biar rahsia kita berdua. Tapi, saya rinduuuuuu awak. sekarang kita masing masing ada pasangan sendiri. Like I said before, I was stupiddd before because tipu you, mainkan you.. Tapi percaya lah.. Takde niat semua tuu.. Tak pernah terdetik di hati aku nak buat kat kau macam tu..

   Kalau aku boleh putar balik masa, aku tak akan tipu kau dari awal.. Tapi, Allah itu Maha Kuasa. Dia Maha Mengetahui segala galanya.. Semoga Dia mempermudahkan urusan ku.. Aminn....

Miss :/
both of us before:/

Sayang ingat tak lagi? Awak yang buat semua ni kan.... Tapi duluuu...


    Hanya mampu berserah.. Moga cahaya tiba nanti........